Optimalisatie Verkeersmaatregelen Bergen

Optimalisatie Verkeersmaatregelen Bergen
28 juni 2018 d1jk3nc0mbi@dmin

De aanpassing van kabels en leidingen aan de Kerkstraat door derden (BAM) is onvoorzien verder uitgelopen. Daardoor ontstond een conflict met onze omleidingsroute voor het aanpassen van Dijkovergang Aijerdijk via de Kerkstraat.

In overleg met BAM en gemeente Bergen worden de verkeersmaatregelen geoptimaliseerd om de hinder voor het verkeer naar Bergen en Aijen zo veel mogelijk te beperken.

De afgesproken maatregelen om de situatie te verbeteren zijn:

  • De Kerkstraat wordt in de avond en het weekend opengesteld voor autoverkeer / hulpdiensten (geen zwaar verkeer);
  • De Sintelenberg wordt opengesteld voor alle verkeer (bord bestemmingsverkeer vervalt tijdelijk / omleidingsborden plaatsen);

Op deze wijze kan de Aijerdijk worden gebruikt voor het verkeer naar Aijen (en Bergen). Ook zijn de kernen van Bergen en Aijen bereikbaar via de Oude Kerkstraat (vanaf Heukelom) en de Kampweg (vanaf Well).