Terugblik informatieavond aangepaste planning Dijkversterking Mook

Terugblik informatieavond aangepaste planning Dijkversterking Mook
28 juni 2018 d1jk3nc0mbi@dmin

Afgelopen woensdagavond 27 juni 2018 hebben we de direct aanwonenden nader geïnformeerd over de laatste stand van zaken en ons plan van aanpak voor de dijkversterking in Mook. De kritische maar constructieve gedachtewisseling die hierop volgde hebben wij zeer gewaardeerd. Wij danken u hartelijk voor uw inbreng.

We kunnen ons voorstellen dat u de door ons verstrekte informatie later nog eens wilt doornemen. Daarom hebben we onze presentatie op deze  website beschikbaar gesteld. Ook zijn hier de actuele overzichtstekeningen van de fasering van de CSM-wand, het betonwerk en het metselwerk te vinden.