Aangepaste Planning Dijkovergang Kerkstraat Bergen

Aangepaste Planning Dijkovergang Kerkstraat Bergen
5 juli 2018 d1jk3nc0mbi@dmin

Omdat de aanpassing van kabels en leidingen door derden vertraagd kan Dijkencombi de Dijkovergang Kerkstraat niet voor de bouwvak realiseren.

De werkzaamheden zijn daarom opnieuw ingepland. Onze nieuw planning is als volgt:

In week 35 wordt de dijkovergang opgebroken. Het grondwerk is in week 36 gereed. In week 37 wordt de dijkovergang opnieuw geasfalteerd.

Onze kaart van de planning en fasering van de werkzaamheden is hierop aangepast.