Planning Dijkovergang Kerkstraat aangepast op Boels Ladies Tour

Planning Dijkovergang Kerkstraat aangepast op Boels Ladies Tour
16 juli 2018 d1jk3nc0mbi@dmin

Omdat de aanpassing van kabels en leidingen door derden vertraagde kon Dijkencombi de Dijkovergang Kerkstraat niet voor de bouwvak realiseren. De werkzaamheden waren daarom opnieuw ingepland in week 35 t/m 37.

Gelet op het raakvlak met de Boels Ladies Tour op 30 augustus (week 35) schuift de planning nog 1 week op.

Onze nieuw planning is als volgt:

In week 36 wordt de dijkovergang opgebroken. Het grondwerk is in week 37 gereed. In week 38 wordt de dijkovergang opnieuw geasfalteerd.

Onze kaart van de planning en fasering van de werkzaamheden is hierop aangepast.