Start voorbereidende werkzaamheden Afferden

Start voorbereidende werkzaamheden Afferden
27 augustus 2018 d1jk3nc0mbi@dmin

Nu het broedseizoen weer achter de rug is en de kapvergunning is verkregen, is het tijd om de voorbereidende werkzaamheden voor Afferden op te starten. Om aanvullende onderzoeken te kunnen uitvoeren (o.a. archeologie, explosieven WOII en ligging kabels en leidingen), moeten eerst de bomen worden gekapt en begroeiing worden opgeruimd.

Deze week worden de werkzaamheden in het veld uitgezet en worden de bomen gemarkeerd. Vanaf week 36 starten we met de kapwerkzaamheden. De planning is afhankelijk van nadere afstemming met de wegbeheerders (verkeersmaatregelen) en met de terreineigenaren. De bedoeling is om eerst de werkzaamheden bij Hengeland en op de percelen van Staatsbosbeheer op te pakken. Daarna komen de werkzaamheden langs de N271 en bij Camping klein Canada bod.