Leidingen Vuulkeskoel Bergen

Leidingen Vuulkeskoel Bergen
4 oktober 2018 d1jk3nc0mbi@dmin

In de komende twee weken past BAM de waterleiding aan langs de Aijenseweg, tussen Bergen en Aijen.

Dijkencombi past bij de Vuulkeskoel in Bergen het riool aan, volgens bijgaan plan.

Dit zijn de laatste aanpassingen aan kabels en leidingen voor Dijkversterking Bergen – Aijen.