Veiligheid Bouwterrein Mook

Veiligheid Bouwterrein Mook
15 oktober 2018 d1jk3nc0mbi@dmin

Dijkencombi vraagt om uw aandacht voor en medewerking aan de veiligheid op ons bouwterrein in Mook.

De werkzaamheden aan de keermuur worden in de komende weken afgerond, waarna de afbouwfase begint. Hoewel het terrein met bouwhekken en borden voor het publiek is afgesloten is er regelmatig sprake van wandelaars en fietsers over het bouwterrein. Dat kan levensgevaarlijke situaties opleveren. Om bestaande functies te waarborgen moet er – vanaf de Kerk naar de haven en vanaf het Violenstraatje naar de woonboot – toegang mogelijk blijven. We kunnen het terrein dus niet hermetisch afsluiten. Deze situatie vraagt om uw medewerking. Voor uw eigen veiligheid en die van uw kinderen: niet spelen en recreëren op het bouwterrein!

Daarnaast zijn we bezig met het aanbrengen van een in de grond gevormde wand (verankerde CSM-wand) in de Kanaalweg. Er is erg weinig werkruimte voor het materieel beschikbaar. Het publiek wordt via een looproute langs de werkzaamheden geleid. Het doorgaand autoverkeer wordt omgeleid. De werklieden houden vanzelfsprekend de veiligheid van het publiek in het oog. Daarbij is uw medewerking benodigd: volg de instructies van het bouwpersoneel op, fietsers afstappen, blijf op de looproute.

Wij danken u hartelijk voor uw aandacht en medewerking.