Voortgang CSM-wand Kanaalweg

Voortgang CSM-wand Kanaalweg
27 november 2018 d1jk3nc0mbi@dmin

De beperkte werkruimte zorgt ervoor dat het aanbrengen van de CSM-wand in de Kanaalweg te Mook trager verloopt dan gedacht. Ook zijn door personele problemen een aantal werkzame dagen verloren gegaan. Als gevolg daarvan lopen de werkzaamheden achter op planning.

We verwachten dat de CSM-wand voor het eind van het jaar gereed is. De wand moet daarna nog verankerd worden. Het aanbrengen van de ankers neemt ongeveer 4 weken in beslag en het testen en afspannen van de ankers nog ongeveer twee weken. Tenslotte wordt een nieuwe asfaltverharding aangebracht. De bereikbaarheid voor aanwonenden blijft gedurende de werkzaamheden gewaarborgd.

De weersinvloed op de werkzaamheden is momenteel groter omdat bepaalde werkzaamheden niet bij koude of vorst uitgevoerd kunnen worden. We doen er alles aan om de vertraging te beperken. Voor de Kerst informeren we u weer over de voortgang en actuele planning van de werkzaamheden.