Aanpassing Kabels en Leidingen Hengeland Afferden

Aanpassing Kabels en Leidingen Hengeland Afferden
7 januari 2019 d1jk3nc0mbi@dmin

Vanaf week 2 – 2019 start de aanpassing van de kabels en leidingen aan het Hengeland te Afferden. Deze aanpassingen worden door de kabel- en leidingbeheerders uitgevoerd, onder coördinatie van Dijkencombi.


Ten behoeve van de werkzaamheden worden sleuven gegraven, waarin de kabels en leidingen worden gelegd. Er is sprake van tijdelijke verkeersmaatregelen op het Hengeland. Daarbij blijven bestemmingen altijd vanaf 1 zijde bereikbaar.  

De werkzaamheden mogen worden uitgevoerd in het gesloten seizoen voor de waterkering, onder voorwaarde dat beschermende maatregelen worden getroffen. Door de voorbereidende werkzaamheden in het gesloten seizoen uit te voeren kan Dijkencombi vanaf 15 maart de dijkverbetering verder uitvoeren.