Werkstroken keermuur Mook

Werkstroken keermuur Mook
6 maart 2019 d1jk3nc0mbi@dmin

We willen aanwonenden er graag op wijzen dat we de werstroken tussen de keermuur en de tuinen nog nodig hebben, o.a. voor het plaatsen van trappen en poorten. Deze voorzieningen zijn inmiddels besteld maar hebben ongeveer 8 weken levertijd. We verwachten de werkstroken nog tot de bouwvak nodig te hebben.

De werkstroken kunnen dus nog niet door aanwonenden worden ingericht of in gebruik worden genomen. Dijkencombi streeft ernaar de werkstroken zo spoedig mogelijk weer op te leveren aan de eigenaren en gebruikers. Als het zover is zullen we daar met de betrokkenen over communiceren.