Start buitendijkse werkzaamheden Afferden

Start buitendijkse werkzaamheden Afferden
14 maart 2019 d1jk3nc0mbi@dmin

Nu het gesloten seizoen voor de waterkering voorbij is en de kabels en leidingen zijn aangepast, kan Dijkencombi vanaf maandag 18 maart 2019 ook met de buitendijkse dijkversterking Afferden aanvangen. Het betreft de werkzaamheden op Hengeland en aan de buitendijkse zijde van de N271. Met de binnendijkse werkzaamheden (bij Camping Klein Canada en achter Past. berdenstraat) was al gestart op basis van een ontheffing van het Waterschap.