Planning Asfalteren Dijkovergangen Bergen – Aijen

Planning Asfalteren Dijkovergangen Bergen – Aijen
19 maart 2019 d1jk3nc0mbi@dmin

In week 16 is het aanbrengen van de deklaag gepland voor de dijkovergangen van Prio1 Bergen – Aijen. Per dijkovergang is het verkeer een paar uur gestremd. Een week vooraf worden vooraankondigingen geplaatst per dijkovergang.

Tijdens de werkzaamheden worden de verkeersdeelnemers door verkeersregelaars omgeleid. Op deze wijze kunnen we de stremmingen / omleidingen zo kort mogelijk houden.

In het bijgevoegde verkeersplan zijn de werkzaamheden en verkeersmaatregelen in meer detail weergegeven.