Start aanvoer klei Hengeland

Start aanvoer klei Hengeland
18 april 2019 d1jk3nc0mbi@dmin

Zoals u heeft gemerkt zijn we al een tijdje aan de slag met de dijkversterking Afferden aan de binnenzijde van het talud langs de N271, bij Camping Klein Canada en achter Past. Berdenstraat. Ook zijn de voorbereidingen voor de versterking van het buitendijkse talud gestart.

Vanaf donderdag 18 april 2019 zijn we zover dat de kleitransporten voor de dijkversterking op het Hengeland en aan de buitendijkse zijde van de N217 kunnen starten. Het materiaal wordt per vrachtauto aangevoerd en met kranen en bulldozers verwerkt. Er kan sprake zijn van hinder vanwege de aanvoer en de verwerking van klei. De woningen aan het Hengeland blijven in elk geval vanaf 1 zijde bereikbaar.

Binnenkort starten we ook met het aanbrengen van de structuurmatten op een deel van het buitendijkse talud langs de N271.